Select Page

Disclaimer

Er wordt de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling en inhoud van de elektroplus-knokke.be website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de elektroplus-knokke.be website kan dan ook geen rechten worden ontleend. Elektro Plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt is Elektro Plus evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van elektroplus-kokke.be website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, de logo of beelden mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook.